Privacy Statement RefleX – Leren

RefleX-leren is onderdeel van RefleX Zwolle natuurgeneeskunde

Uw privacy vind ik belangrijk
Dit betekent onder meer dat ik:

  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • Mocht u mij per e-mail op de hoogte brengen van persoonlijke en medische gegevens, zal ik hier vertrouwelijk mee omgaan. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw e-mail kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het online programma is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de bestelgegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Uw persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer worden door RefleX-Leren verwerkt om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen. Bijvoorbeeld om een vraag van u te kunnen beantwoorden als u daar om verzoekt.

Cookiebeleid
Op de website worden cookies en scripts gebruikt om uw gebruik van onze website anoniem te analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw pc wordt opgeslagen. Dit bestand houdt gegevens bij van de bezochte pagina’s en bevat een aantal gegevens over het bezoek. Deze cookies worden lokaal opgeslagen op uw eigen pc en bevatten alleen geanonimiseerde informatie. De type cookies die gebruikt worden zijn:
Functionele cookies: Om onze website en webshop goed te laten functioneren.
Analytische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om het gebruik van onze website en webshop te verbeteren.
Sociale cookies: Voor interactie met de verschillende sociale media platformen.

Informatie Online Programma
Wanneer u zich via de website inschrijft om op de hoogte gehouden te worden van het online programma, worden uw voornaam, achternaam en e-mailadres gevraagd. U ontvangt maximaal 2x een e-mail. Hierin leest u dat het programma online staat en wat u kunt verwachten. De tweede e-mail is een herinnering van de eerste e-mail. Uw inschrijfgegevens blijven bewaard tot het moment waarop u zichzelf uitschrijft. Bij beide e-mails wordt de gelegenheid geboden om uit te schrijven.

Inschrijving voor Online Programma
Wanneer u zich inschrijft voor een online programma bij RefleX-Leren, worden uw e-mailadres, NAW-gegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats) en, indien van toepassing, uw zakelijke contactgegevens vastgelegd. Deze gegevens worden gebruikt voor het verstrekken van informatie over het betreffende programma waarvoor u zich heeft ingeschreven. Ook worden deze gegevens gebruikt voor de facturatie. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden de gegevens voor de inschrijving niet langer dan een jaar bewaard.

Aankopen webshop
Wanneer u een artikel aanschaft via de webshop van RefleX-Leren, dan worden uw gegevens gebruikt voor het opsturen van het door u aangekochte artikel en voor het maken van een factuur. Vastgelegd worden: uw NAW-gegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats) en, indien van toepassing, uw zakelijke contactgegevens. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden de gegevens voor de aankoop via de webshop, niet langer dan een jaar bewaard.

Gegevens verstrekken
Zowel bij het inschrijven voor informatie over een programma, aanmelden voor een programma, aankopen via de webshop en e-mailverkeer gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen, aangevuld met de wettelijke bewaarplicht.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van RefleX-Leren, onderdeel van RefleX Zwolle natuurgeneeskunde. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren, openbaar te maken of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RefleX-Leren.

Disclaimer
De vertoonde informatie op deze website is door RefleX-Leren met grote zorg samengesteld. RefleX-Leren wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op de website, voor het eventueel niet goed functioneren van de website, voor mogelijke virussen en voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze website zijn gelinked.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@reflex-zwolle.nl. RefleX-Leren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RefleX-Leren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RefleX-Leren op via info@reflex-zwolle.nl. www.reflex-leren.nl is een website van RefleX-Zwolle. RefleX-Zwolle is als volgt te bereiken:

Postadres: Staatssecretarislaan 7, 8015 BA Zwolle
Vestigingsadres: idem
Telefoon: 06-53945165
E-mailadres: info@reflex-zwolle.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 5085222